Rezervační systém Divadla Horní Bříza

Jméno:
Příjmení:
Login:
Heslo poprvé:
Heslo podruhé:
E-mail:
Telefon:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely registrace do rezervačního systému Divadelního spolku OSADA Horní Bříza. Kompletní podmínky naleznete ZDE.
Registrací uživatel uděluje souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas je udělen Divadelnímu spolku Osada Horní Bříza, IČO: 49746537, třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza, jakožto správci a zpracovateli údajů, po dobu existence účtu. K likvidaci osobních údajů dojde zrušením účtu. Svůj souhlas může uživatel odvolat elektronicky v sekci "Moje údaje" nebo písemně na adrese sídla správce a těmito cestami má též právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat jejich opravu, zablokování, likvidaci nebo vysvětlení nesrovnalostí. Uživatel má rovněž kdykoli (zejména při zjištění chyb či nesrovnalostí, které správce neprodleně neodstraní) možnost se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení správci a má za následek zánik účtu.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání nabídek představení pořádaných Divadelním spolkem OSADA Horní Bříza. Kompletní podmínky naleznete ZDE.
Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem zasílání pozvánek na kulturní a společenské akce pořádané nebo spolupořádané Divadelním spolkem Osada Horní Bříza. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas je udělen Divadelnímu spolku Osada Horní Bříza, IČO: 49746537, třída 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza, jakožto správci a zpracovateli údajů, na dobu neurčitou. Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat elektronicky v sekci "Moje údaje". Odvolání souhlasu má za následek ukončení odběru pozvánek.

© Jiří Kapr pro DS Osada Horní Bříza, 2015-2023